Työpöytätoteutusten teknisestä ratkaisusta.

Dream-alustaan pohjautuvat työpöytäratkaisut kuten Airo-työpöytä ja Edison-työpöytä tukeutuvat Haltun toteuttamaan ja ylläpitämään Dream-teknologiaan. Työpöydän suhteen on esitetty huolta siitä, että teknologia vanhenee ja se ei ole enää tuettu. 

On totta, että työpöydissä käytetään Angular.js versiota 1.X, jolta loppuu pian yhteisön tuki kokonaan. Tätä kirjastoa ei kuitenkaan käytetä lainkaan taustajärjestelmäpuolella (Backend) vaan ainoastaan käyttöliittymäpuolella selaimessa (Frontend). Käyttöliittymäkerros käyttää taustajärjestelmiä yksityisen käyttöliittymärajapinnan (Private UI API) läpi. Tämä API-kerros on toteutettu REST-teknologialla ja käytettävä teknologia on DRF (Django Rest Framework). 

Tämä API-kerros ja teknologia siitä alaspäin on ajantasaista ja pitkään tuettua teknologiaa (Django 2.X ja Python 3.X), jota päivitetään aina tarpeen mukaan ja jonka tietoturvapäivitykset pidetään palveluissa ajantasalla säännöllisesti. 

Käyttöliittymäkerroksessa käytetty Angular.js on valittu siksi, että se tarjoaa työpöydässä käytettäville laatoille parhaan mahdollisen UI-toteutuksen laattojen siirtelyyn ja asetteluun liittyen sekä kirjasto on erittäin hyvin tuettu kaikilla käytössä olevilla selaimilla sekä päätelaitteilla. Angularia käytetään siis ainoastaan visuaalisten elementtien asetteluun. Minkäänlaista tietoturvariskiä Angularin käyttö tällä tasolla ei aiheuta ja Haltu arvioi jatkuvasti päivitystarvetta suhteessa muuttuviin käyttötapauksiin. 

Dream-alusta on kokonaisuudessaan erittäin helposti laajennettavissa ja alustalla on myös avoimia rajapintoja, jotka on dokumentoitu osoitteessa dreamplatform.fi. Käytännössä kuitenkin ulkoiset palvelut eivät ole käyttäneet näitä rajapintoja, jotka ovat toteutettu myös DRF:lla ja joiden teknologia on ajantasalla. Lisäksi rajapinta toteutus on Backend-tasolla, jolloin mahdolliset uudet toteutukset on helppo toteuttaa ilman vaikutusta käyttöliittymäkerroksiin. 

Lisäksi Dream-alustan arkkitehtuuri on rakennettu sellaiseksi, että asiakaskohtaiset räätälöinnit rakennetaan pääasiassa Dream-alustan päälle ja näin mahdollistetaan uusien asiakaskohtaisten toteutusten rakentaminen ilman muutoksia perusteknologiaan. 

Djangoa kohtaan on myös esitetty huolta sen harvinaisuuden suhteen. Haltun kanta kuitenkin on, että Django on erittäin elinvoimainen ja suosittu teknologia erityisesti nuorten yritysten ja uusien kehittäjien keskuudessa. Lisäksi Django on tosiasiassa yksi suosituimmista web-kehitysalustoista ja sitä tukee, kehittää ja käyttää erittäin isot organisaatiot. Lue lisää: https://steelkiwi.medium.com/django-for-product-development-questions-answers-on-django-in-2019-72eaa8230d6b