Mitä on Suomen Haltuin tunti?

 

Usein tuttavani kysyvät minulta, että mitä se Haltu oikein tekee? Päätin kirjoittaa aiheesta blogipostauksen, jossa kerron meidän päätuotteestamme nimeltään Haltuin tunti.

Mitä on Haltuin tunti?

Haltuin tunti on asiakasta varten tuotettavaa palvelua. Palvelu on olemassa, jotta kännykkäsovellukset, verkkopalvelut ja esimerkiksi chattibotit olisivat aidosti käyttäjälähtöisiä. Toisinsanoen sellaisia, että niitä on helppoa ja kivaa käyttää.

Palvelu voi sisältää mitä tahansa sovellus- ja ohjelmistokehitykseen tarvittavaa osaamista. Tarjoamamme sovellus- ja ohjelmistokehitys on projektityötä, johon valitaan aina tilanteeseen sopivaa erityisosaamista. Näitä osaamisalueita ovat esimerkiksi:

  • Palvelumuotoilu
  • Käyttäjäkokemus
  • Ohjelmistotuotanto
  • Projektinhallinta

Miksi palvelu on luotu?

Haltuin tunti on kehittynyt tämän hetkiseen muotoonsa, jotta palvelumme vastaisi vaativienkin asiakkaiden odotuksia. Haltuin tunti ja tapa miten palvelu asiakkaalle tuotetaan, on osa Haltun identiteettiä ja se kuvastaa yrityksemme arvomaailmaa.

Minkä ongelman palvelu ratkaisee?

Start-up yritykset usein kärsivät osaamis- ja kassavajeesta. Yrityksen perustajilla saattaa olla visio, missio ja tarvittava motivaatio yrityksen perustamiseen mutta heillä harvoin on osaamista myytävän palvelun kehittämiseen.

Vaikka osaamista olisikin, yritys joutuu yrityksen sen hetkisessä kehitysvaiheessa kohdistamaan suuren osan resursseistaan esimerkiksi myynti-, markkinointi- ja johtamistehtäviin.

Näissä tapauksissa Start-up yritys tarvitsee toimintansa käynnistämiseksi ohjelmistotuotannon eri osaamisalueita alihankintana. Ohjelmistotuotannon erityisosaamisen ollessa hajautettuna useille osaajille, voimme tarjota kustannustehokkaasti ja joustavasti asiakkaan tarpeisiin vastaavaa palvelua tuntityönä. Tätä on Haltuin tunti.

Vakavaraisilla ja markkinaosuutensa vakiinnuttaneilla yrityksillä ei usein ole ollenkaan ohjelmistotuotantoon liittyvää osaamista. Osaamisvaje vaikuttaa yrityksen kykyyn synnyttää sellaisia uusia palveluita, jotka vastaisivat markkinan muuttuneita todellisia tarpeita.

Markkinan muuttuviin tarpeisiin, eli ympäristön odotusarvojen muutoksiin yritys voi reagoida kolmella tavalla.

Yritys ei uusiudu. Yritys jää odottamaan, että kilpailun kiristyessä tarjotun hyödykkeen arvo laskee ja lopulta yrityksen tulos heikkenee.

Yritys uusiutuu. Yritys vastaa kilpailuun investoimalla uuteen osaamiseen, joka synnyttää kilpailuetuja. Yritykseen palkataan uutta osaamista talon sisään ja sekoitetaan uusi osaaminen ja ansaittu toimiala- ja asiakasymmärrys keskenään. Tuotetaan itse uusia palveluita vastaamaan markkinoiden muuttuneita tarpeita. Toimiva mutta kallis vaihtoehto.

Yritys mukautuu. Yritys vastaa kiristyneeseen kilpailuun ja muuttuneeseen markkinatilanteeseen ostamalla palvelua, jonka tarkoituksena on tuottaa kilpailuetua ja aineetonta pääomaa. Matalan kynnyksen ratkaisu, jonka avulla tunnistetaan tehokkaasti toimialan muuttuneet tarpeet ja reagoidaan niihin tarjoamalla uusia palveluita.

Muutokseen mukautuvalle yrityksille Haltuin tunti tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia kasvun mahdollisuuksia heti ja kohtuullisen pienellä riskillä.

Tämän kirjoitti Mikki Ylevä