Miksi maksaisin käyttäjäkokemuksesta?

Muinoin ohjelmistokehitystä johti insinööri. Hän suunnitteli mielestään loogisen järjestelmän ja toteutti sen. Tämän jälkeen järjestelmälle pyrittiin löytämään käyttäjiä. Niitä löytyi kehnosti ja käyttäjät piti aina kouluttaa järjestelmän käyttöön.

Myöhemmin siirryttiin mallin, jossa yritys tilaa insinööriltä järjestelmän, jolloin käyttäjät olivat usein valmiina, mutta heiltä ei edelleenkään kysytty miten he haluavat järjestelmää käyttää. Pikkuhiljaa käyttäjät alkoivat napisemaan järjestelmistä ja syntyi käyttäjäkokemuksen käsite.

Nykyään siirrytään enemmän kohti sitä, että sovellukset kehitetään vastaamaan käyttäjän tarpeita. Ohjelmistokehitystä tehdään usein tiimeissä, jotka koostuvat ohjelmoijan lisäksi esimerkiksi järjestelmäarkkitehdeistä, ux-suunnittelijoista ja graafikoista.

Ohjelmistoprojektiin ryhdyttäessä ja budjettia laadittaessa on tärkeää huomioida käyttäjäkokemus alusta alkaen. Oikein tehtynä käyttäjäkokemuksen suunnitteluun budjetoidaan resursseja samaan tapaan kuin varsinaiseen ohjelmointityöhön. Tässä kohdassa projektin tilaaja on usein ongelmissa kun hän ei tiedä mihin hän on budjetoimassa. Mitä oikeastaan saan kun panostan käyttäjäkokemuksen suunnitteluun?

Ratkaisimme tämän ongelman kehittämällä puheentunnistusta hyödyntävän muistiinpanosovelluksen, jossa on kaksi eri puolta: huono käyttäjäkokemus ja hyvä käyttäjäkokemus. Kummassakin puolessa on samat toiminnot: Voit kirjoittaa tai äänittää muistiinpanoja sekä poistaa muistiinpanoja. Äänittäessä sovellus kääntää puheen tekstiksi.

Huono käyttäjäkokemus -puoli on tehty näyttämään siltä, että graafista suunnittelijaa ei ole hyödynnetty, eikä budjettia ole käytetty graafiseen ilmeeseen. Huonolla puolella myös elementtien sijainti, näkymien määrä, ikonien merkitykset ja tilat, joihin käyttäjä päätyy toimintojen jälkeen ovat toteutettu ilman sen suurempia miettimisiä. Tällaiseen lopputulokseen saatetaan päätyä, mikäli käyttäjäkokemukseen ei kiinnitetä huomiota.

Sen sijaan Hyvä käyttäjäkokemus -puoli on suunniteltu minimalistista designia toteuttaen. Näin näkymien määrä, näkyvissä olevat toiminnot, visuaalinen ilme ja elementtien merkitykset on pyritty pitämään selkeinä ja yksinkertaisina. Tällainen lopputulos saadaan, kun sovelluksen käyttäjäkokemukseen kiinnitetään huomiota ja suunnitellaan sovellus käyttäjälle.

Jos minulta kysytään, miksi käyttäjäkokemuksesta kannattaa maksaa, annan tämän sovelluksen käteen ja sanon: “Kokeile itse”.

Lataa ja kokeile käyttäjäkokemusdemoa Android-puhelimellasi.