KIITO – Mobiliisovellus maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi

Millä toimenpiteillä, rahoituksella, tukitoimilla ja ohjauksella työssä kotoutuminen on mahdollista.

Näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun KIITO-hanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työssä kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.

Haltu toteutti KIITO-hankkeelle mobiilisovelluksen, jonka avulla tuetaan tehtäväkohtaisen osaamisen ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittymistä. Sovelluksen avulla voidaan tallentaa työpaikkaohjaajien antamia ohjeita. Sovellus myös kääntää tallennetun puheen kirjoitettuun muotoon, jolloin käyttäjä voi sekä lukea että kuunnella tallennettua ohjetta. Tällä tuetaan työssä tarvittavan kielitaidon kehittymistä. Kielitaitoa kehittää myös sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa kuvia käyttämistään esineistä ja nimeämään ne. Myös tallennettuihin ohjeisiin voidaan liittää kuvia. Sovelluksen kolmantena ominaisuutena on lista, johon käyttäjät voivat kerätä muistiin sanoja. Listaan voi myös merkitä muita muistettavia asioita.

KIITO-hankkeen mukaan yhteistyö Haltun kanssa on ollut sujuvaa ja yhteydenpito on ollut molemminpuolista sekä säännöllistä koko prosessin ajan. KIITO-hankkeen mielestä Haltun tekniset asiantuntijat ovat olleet aidosti kiinnostuneita siitä, mitä KIITO-hanke asiakkaana tavoittelee ja miksi näitä asioita tavoitellaan.

Haltun tekniset asiantuntijat Henri Viitanen ja Eetu Kallio sekä KIITO-hankkeen edustaja Susanna Ylihärsilä.

Sovellus on juuri ilmestynyt sovelluskauppoihin ja nyt odotetaan kuinka sovellus otetaan käyttöön. Sen jälkeen KIITO-hankeella on enemmän tietoa sovelluksen tuomista hyödyistä. Tavoitteena heillä on, että sovellus tehostaa suomen kielen oppimista työpaikalla.

KIITO-sovellus löytyy sovelluskaupoista.