Käytettävyyden pikamenetelmät: Pyörä 2.0

Käytettävyyden pikamenetelmä on keino tarkastella järjestelmän käytettävyyttä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Pikamenetelmät ovat tiivistettyjä versioita olemassa olevista menetelmistä. Pikamenetelmien avulla voidaan löytää ainakin suurimpia käytettävyysongelmia mutta suositeltavaa on aina käyttää myös täysimittaisia menetelmiä. Pikamenetelmistä ja käytettävyydestä yleensä voit lukea lisää blogikirjoituksesta Käytettävyyden pikamenetelmät.

Pyörä 2.0 lähti ajatuksesta, että sovelluksen halutaan erottuvan kilpailijoiden tuotteista ja varmistua siitä, ettei tätä tehdä käytettävyyden kustannuksella. Mutta koska pyörää ei lähtökohtaisesti kannata yrittää keksiä uudelleen, menetelmässä keskitytään yleensä yksittäisiin ominaisuuksiin, joihin etsitään valmiita ratkaisuja. Valmiita ratkaisuja voidaan verrata muihin vastaaviin ratkaisuihin, omiin suunnitelmiin tai implementoituihin ratkaisuihin.

Käytännössä valmiiden ratkaisujen etsiminen ja arvioiminen tapahtuu siten, että kehittäjä itse käyttää hetken sen tutkimiseen, miten ominaisuus on toteutettu muissa tuotteissa ja mitä kehitettävää siinä olisi. Tämä tapahtuu useimmiten muiden ihmisten kokemuksia hyödyntämällä, mutta myös omien kokemusten kautta. Menetelmän käyttäjä voi siis kysellä muilta ihmisiltä, etsiä mielipiteitä ja ratkaisuja netistä tai käpistellä itse jotakin samankaltaista sovellusta ja ominaisuutta.

Pyörä 2.0:aa voidaan käyttää jo ideointi- ja määrittelyvaiheessa tutkimaan, mihin ominaisuuksiin kannattaa panostaan eniten tai ominaisuuksien implementointivaiheessa löytämään kohtia, joissa ominaisuuden käytettävyyttä voidaan parantaa, jotta sovellus erottuisi edukseen muista tuotteista.

Tässäkin menetelmässä tärkeää on osata kyseenalaistaa ja kysyä oikeita kysymyksiä. Esimerkiksi yksinkertainen “why does google” -haku kertoo jo automaattisen täydennyksen avulla joitakin epäkohtia, joita tutkimalla pääsee nopeasti kiinni siihen, mihin kilpailijan kannattaisi tarttua. Yleensä haut toki vaativat hieman enemmän, kuin tämä esimerkkihaku.

Tällä tavalla pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan kehittää sitä eteenpäin, mistä tuleekin menetelmän nimi.

Menetelmästä raportoidaan käytetty menetelmä, mitä toiminnallisuutta tarkasteltiin, mitä palvelua käytettiin vertailukohtana ja ratkaisut, joihin päädyttiin tarkastelun pohjalta.

Jos mietit onko palvelusi käytettävä tai haluaisit oppia käyttämään pikamenetelmiä yrityksessäsi, ota yhteyttä, niin keskustellaan asiasta.