Käytettävyyden pikamenetelmät: Kognitiivinen pikakävely

Käytettävyyden pikamenetelmä on keino tarkastella järjestelmän käytettävyyttä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Pikamenetelmät ovat tiivistettyjä versioita olemassa olevista menetelmistä. Pikamenetelmien avulla voidaan löytää ainakin suurimpia käytettävyysongelmia mutta suositeltavaa on aina käyttää myös täysimittaisia menetelmiä. Pikamenetelmistä ja käytettävyydestä yleensä voit lukea lisää blogikirjoituksesta Käytettävyyden pikamenetelmät.

Kognitiivista läpikäyntiä käytetään kun halutaan tarkastella kuinka palvelun käyttäjä onnistuu päämääriensä saavuttamisessa. Läpikäynti perustuu ajatukselle, että käyttäjä valinnan edessä kokeilee asioita ohjeiden lukemisen sijaan. Normaalisti läpikäynti kohdistuu käyttäjäpolkuihin, joita käyttäjä kulkee tavoitellessaan päämääriään. Käyttäjäpolut käydään läpi kokonaisuudessaan alusta loppuun näkymä kerrallaan. Heuristiikkoihin verrattuna kognitiivinen läpikäynti on tehtäviin perustuva kun heuristiikat ovat kokonaisvaltaisempi menetelmä.

Kognitiivisessa pikakävelyssä keskitytään ainoastaan yhteen käyttäjäpolun näkymään, joka on valittu tarkastelun kohteeksi. Käyttäjäpolku näkyy päämääränä, joka tarvitaan kertomaan mikä käyttäjän tavoite on tarkasteltavassa näkymässä.

Kun on valittu tarkasteltava näkymä ja käyttäjän päämäärä, esitetään kaksi kysymystä:

  • Onko haluamani toiminto saatavilla?
  • Tapahtuiko mitä odotin tapahtuvan?

Otetaan tarkasteltavaksi näkymäksi verkkokaupan tuotesivu ja käyttäjän päämääräksi ostaa kolme kappaletta kyseistä tuotetta. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kyllä, jos käyttäjä pystyy helposti näkemään mistä tuotteet lisätään ostoskoriin. Toisen kysymyksen vastaus on kyllä, jos tuotteet siirtyvät ostoskoriin ja käyttäjä saa ilmoituksen tuotteiden siirtymisestä ostoskoriin. Jos vastaus jompaankumpaan kysymykseen on ei, niin silloin täytyy selvittää mistä se johtuu.

Menetelmällä tehdystä tarkastelusta raportoidaan käytetyn menetelmän lisäksi tarkasteltu näkymä ja mikä oli asetettu päämäärä. Tehtävien vastaukset raportoidaan ja kielteisten vastausten kohdalla raportoidaan myös se, mikseivät vastaukset olleet myönteisiä. Lisäksi olisi hyvä raportoida mitä tarkastelun perusteella tehtiin.

Jos mietit onko palvelusi käytettävä tai haluaisit oppia käyttämään pikamenetelmiä yrityksessäsi, ota yhteyttä, niin keskustellaan asiasta.