Käytettävyyden pikamenetelmät: Heuristiikat

Käytettävyyden pikamenetelmä on keino tarkastella järjestelmän käytettävyyttä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Pikamenetelmät ovat tiivistettyjä versioita olemassa olevista menetelmistä. Pikamenetelmien avulla voidaan löytää ainakin suurimpia käytettävyysongelmia mutta suositeltavaa on aina käyttää myös täysimittaisia menetelmiä. Pikamenetelmistä ja käytettävyydestä yleensä voit lukea lisää blogikirjoituksesta Käytettävyyden pikamenetelmät.

Heuristiikat on näistä menetelmistä ehkä raskain. Raskaus johtuu siitä, että heuristiikkojen avulla tarkastellaan yleensä koko järjestelmää. Heuristiikkoja voidaan kuitenkin käyttää myös yksittäisten näkymien tarkasteluun. Heuristiikat ovat kokonaisvaltaiseen tarkasteluun sopiva menetelmä kun taas Kognitiivinen pikakävely perustuu yksittäisten tehtävien tarkasteluun.

Heuristiikat ovat tarkistuslistoja, jotka eivät ole pakollisia vaatimuksia järjestelmälle, jotta järjestelmän käytettävyys olisi hyvä. Heuristiikkoja pitää ajatella ennemminkin peukalosääntöinä. Heuristiikkoja on olemassa erilaisia mutta tämä pikamenetelmä pohjautuu Nielsenin heuristiikkoihin.

Heuristiikat pikamenetelmänäkin vaatii jonkinasteisen tietämyksen heuristiikkojen sisällöstä. Pikamenetelmässä heuristiikoista valitaan enintään kolme sellaista, jotka sopivat parhaiten siihen toiminnallisuuteen, näkymään tai mitä tahansa halutaankin tarkastella.

OIemme muuttaneet Nielsenin heuristiikat sellaiseen muotoon, että ne voidaan esittää kysymyksinä tarkastelua tehtäessä. Esimerkiksi Järjestelmän tilan näkyvyyttä voidaan tarkastella seuraavien kysymyksien avulla:

  • Tietääkö käyttäjä missä tilassa järjestelmä on?
  • Onko informaatio tilanteeseen sopivaa?
  • Onko informaatio oikea-aikaista?
  • Onko informaatio tarpeellista?

Tarkastelun avuksi muodostetut kysymykset kaikista heuristiikoista löytyvät ladattavasta pdf-tiedostosta.

Heuristiikkojen käytöstä raportoidaan käytetyn menetelmän lisäksi tarkastelun kohde. Raportissa kerrotaan myös oliko tarkastelun kohde linjassa käytettyjen heuristiikkojen kanssa. Jos tarkastelun kohde ei ollut linjassa heuristiikkojen kanssa, niin raportoidaan miksi näin oli. Lisäksi raportoidaan tarkastelun pohjalta tehdyt mahdolliset toimenpiteet.

Jos mietit onko palvelusi käytettävä tai haluaisit oppia käyttämään pikamenetelmiä yrityksessäsi, ota yhteyttä, niin keskustellaan asiasta.