Käytettävyyden pikamenetelmät: 1-2-3 persoona

Käytettävyyden pikamenetelmä on keino tarkastella järjestelmän käytettävyyttä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Pikamenetelmät ovat tiivistettyjä versioita olemassa olevista menetelmistä. Pikamenetelmien avulla voidaan löytää ainakin suurimpia käytettävyysongelmia mutta suositeltavaa on aina käyttää myös täysimittaisia menetelmiä. Pikamenetelmistä ja käytettävyydestä yleensä voit lukea lisää blogikirjoituksesta Käytettävyyden pikamenetelmät.

Persoona esittää käyttäjäjoukkoa, joka käyttäytyy samalla tavalla tehdessään ostopäätöksiä, käyttäessään erilaisia teknologioita tai tuotteita, ollessaan yhteydessä asiakaspalveluun ja tehdessään elämäntapaan liittyviä valintoja. Persoonia käytetään kun arvioidaan uusia ideoita, suunnitellaan sekä kehitetään järjestelmää ja suunnitellaan ulkoasua sekä olemusta.

Tällä menetelmällä luodaan nopeasti yksinkertaisia persoonia, joita voidaan käyttää testauksen tukena. Yksinkertainenkin persoona auttaa asettumaan toisen ihmisen asemaan ja näkemään suunnitellun palvelun jonkun muun näkökulmasta. 1-2-3 persoonan mukaiset persoonat eivät välttämättä perustu käyttäjästä saatuun tietoon ja tällöin ne eivät aina vastaa palvelun todellisia käyttäjiä. Siksi emme suosittele että menetelmällä luotuja persoonia käytetään suunnittelun ja kehityksen tukena vaan testauksessa. Jos persoona ei perustu todellisista käyttäjistä saatuun tietoon, persoonan käyttäminen suunnittelussa ja kehityksessä saattaa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Persoonan pitäisi kertoa jotain käyttäjästä, hänen päämääristään ja tarpeistaan sekä motivaatiosta. Persoonan pitäisi pystyä vastaamaan kysymyksiin kuka, mitä, kuinka ja miksi.

Menetelmä perustuu aukkotehtäviin, joissa sanoja lisäämällä luodaan hauskoja lauseita. Hauskana pelinä tehtävien tuloksena syntyy riehakkaita lauseita, tässä menetelmässä persoona, joka auttaa asettumaan toisen ihmisen rooliin. Menetelmän aukkotehtävä on seuraavanlainen:

              (Kuka)         tarvitsee           (Mitä)               koska               (Miksi/kuinka)         .

Esimerkiksi aikataulusovelluksen testaukseen sopiva persoona saadaan kun täytetään aukot seuraavasti:

Maansiirtofirman 50-vuotiaan toimitusjohtajan tarvitsee nopeasti tietää milloin menee seuraava bussi Hervantaan koska hänen autonsa rikkoutui ja hänellä alkaa palaveri 20 minuutin päästä.

Testatessa täytyy siis ottaa huomioon maansiirtofirman 50-vuotiaan toimitusjohtajan tietotekniset taidot, auton hajoaminen sekä stressi/kiire ja tiedon saaminen mahdollisimman nopeasti.

Persoonien toimiminen tietyissä tilanteissa perustuu tietysti olettamuksille ja stereotypioille. Niitä voi tietysti myös kyseenalaistaa käyttäen esimerkiksi Kysy tyhmiä kysymyksiä -menetelmää.

Jos mietit onko palvelusi käytettävä tai haluaisit oppia käyttämään pikamenetelmiä yrityksessäsi, ota yhteyttä, niin keskustellaan asiasta.