Soutuveneitä lähekkäin rannan tuntumassa

Hämeenlinnan venepaikkaverkkokauppa

 

Olen rakastunut tähän järjestelmään!
-palvelupisteen työntekijä

Kun haluat varata venepaikan, sinun täytyy joko soittaa kaikkien muiden halukkaiden kanssa tiettynä päivänä, 10–13 välisenä aikana satunnaiselle toimistosihteerille tai käydä fyysisesti jonottamassa venepaikkaa kunnan palvelupisteessä. Riippumatta siitä kummalla tavoin joudut venepaikan varaamaan, tiedät että toimistosihteeri on kirjoittanut varauksen muistiin Post-it -lapulle ja se on tallessa työpöydän vasemmassa alakulmassa. Siihen saakka kunnes tulee aika uusia varaus tai lappu tippuu lattialle.

Paremmassa tapauksessa toimistosihteerillä on käytössä Excel-tiedosto, johon hän merkitsee venepaikan ja varaajan tiedot. Tiedät tietojen olevan hyvässä tallessa toimistosihteerin koneella. Mutta et voi kuitenkaan olla varma onko kaikissa palvelupisteissä, kaikilla toimistosihteereillä omalla koneella oma Excel-tiedosto, johon he merkitsevät varaamasi venepaikan ja sinun tietosi. Eivätkä nämä Excel-tiedostot tiedä mitä venepaikkoja muihin Excel-tiedostoihin on varatuiksi merkitty. On hyvinkin mahdollista, että sillä ärsyttävällä Jokella varastolta on kanssasi sama venepaikka. Hämeenlinnassa oli kuitenkin käytössä vain yksi Excel-tiedosto, johon kaikki venepaikkavarauksia vastaanottaneet henkilöt täyttivät varauksia.

Tämä on yksi peruste Haltun Hämeenlinnan kaupungille toimittamalle venepaikkojen varausjärjestelmälle. Varausjärjestelmässä on kaksi näkymää. Kuntalaisen näkymässä kuntalainen voi varata venepaikan itsenäisesti, ilman että hänen välttämättä tarvitsee olla yhteydessä kaupungin palvelupisteeseen. Venepaikan varaamisen lisäksi kaupunkilainen voi myös uusia hänellä jo olevan varauksen venepaikkaan. Venepaikan varaus myös maksetaan samassa palvelussa.

Näyttökuva venepaikkojen varaamiseen tarkoitetusta palvelusta. Etusivulla on näkyvissä kartta, johon on merkitty vapaana olevat venepaikat.

Varausjärjestelmässä on myös näkymä kaupungin työntekijöille, jonka kautta he voivat hallinnoida venepaikkoja. Kaupungin työntekijät voivat myös varata järjestelmän kautta venepaikkoja kaupunkilaisille heidän ottaessaan yhteyttä kaupungin palvelupisteeseen. Ennen varausjärjestelmää venepaikkojen hallinnassa käytettiin Excel-tiedostoa, johon merkittiin venepaikan ja varaajan tiedot. Varausjärjestelmän avulla vähennetään manuaalista työtä venepaikkojen hallinnassa ja vuokrauksessa. Myös laskutusvaiheen jääminen kokonaan pois vapauttaa resursseja muuhun toimintaan.

Varausjärjestelmä on modulaarinen, joten siihen voidaan myöhemmin liittää esimerkiksi kokoustilojen tai viljelypalstojen varaus sekä maksaminen. Näin myöskään muiden kuin venepaikkojen ei tarvitse kärsiä mahdollisista käsin tehtyjen varausten aiheuttamista ongelmista.

Varausjärjestelmä on toteutettu resurssien varaamiseen käytettävän Respa-rajapinnan pohjalta. Respa-rajapintaa on laajennettu sekä muokattu soveltumaan paremmin venepaikkojen varaamiseen. Venepaikkojen maksamiseen käytetään Suomi.fi-palvelua. Suomi.fi-palvelun käyttöönotossa oli ongelmana se, ettei palvelu käytä Paytrailin REST-rajapintaa. Sen sijaan käytössä on vanhempi E2-rajapinta.

Varausjärjestelmä on toteutettu osissa siten, että ensin toteutettiin käyttöliittymä kaupungin työntekijöille. Kaupungin työntekijöiden käyttöliittymän toteutuksen jälkeen toteutettiin kaupunkilaisten käyttöliittymä. Käyttöliittymät ovat hyvin samankaltaisia, erot ovat käyttöliittymien toiminnallisuuksissa. Käyttöliittymien samankaltaisuuden vuoksi kaupungin työntekijöiden on helppo avustaa kaupunkilaisia järjestelmän käytössä.

Varausjärjestelmä on helppo ottaa käyttöön myös muissa kunnissa. Varausjärjestelmä on julkaistu avoimena lähdekoodina GitHubissa (Frontend / Backend). Haltu avustaa ilolla varausjärjestelmän käyttöönotossa.

Hämeenlinnan venepaikkojen varausjärjestelmä löytyy osoitteesta: https://varaukset.hameenlinna.fi/

Venekuvan ottaja Ghost Presenter, kuva Pexels-palvelusta