GitLab ja infrakustannukset

Yrityksemme on ollut olemassa jo yli 8 vuotta, tänä aikana kaikki softakehittämisen ja projektinhallinnan työkalut ovat kehittyneet huimasti. Varsinkin alussa vertailimme ja etsimme parhaita (sopivimpia) työkaluja juuri meidän toimintatapaamme pitäen mielessä kasvun myötä tulevat muuttuvat vaatimukset. Kaiken pitäisi kuitenkin sujua mahdollisimman ketterästi ja toisaalta työkalujen on koko ajan pitänyt mahdollistaa läpinäkyvyys asiakkaalle asti.

Olemme – kuten moni muukin softafirma – rakentaneet tärkeimpiä järjestelmiä itse ja investoineet näihin tuhansia ja taas tuhansia tunteja työaikaa. Päädyimme rakentamaan tärkeimmän osan työkalupakistamme itse koska toisistaan irrallisia työkaluja löytyi, mutta selkeää kokonaisuutta niistä oli vaikea rakentaa, eikä yksikään niistä sopinut, tai riittänyt, sellaisenaan.

Tärkein työkaluistamme on Seepra -niminen toiminnanohjaustyökalu, jossa hallitaan projekteja, asiakkaita sekä kirjataan tunnit – aina työtehtäväkohtaisesti ja siten, että ylimääräistä aikaa ei kulu eri järjestelmien käyttöön.

Toiseksi tärkein työkalu meidän toimintamme kannalta on nykyään ehdottomasti GitLab, joka yhdistää ihanasti versiohallinnan, tehtävähallinnan sekä projektinhallinnan ja CI:n (Continuous integration).

Käytimme pitkään sisäisesti Mercurialia versionhallintaan ja rakensimme sen ympärille omat työkalut. Meillä oli periaattessa kaikki Gitlabin tuomat ominaisuudet rakennettuna Mercurialin ympärille. Mutta ylläpitokustannukset vain kasvoivat vuosi vuodelta. Siirtymään Mercurialista Git:iin suurin syy olikin se, että Git:n päälle rakennettu työkaluvalikoima on moninkertaisesti kattavampi ja niiden ympärillä on aktiivinen kehittäjäyhteisö.

Ylläpidämme Gitlabista omaa instanssia, koska se on keskeisessä roolissa kaikissa meidän prosesseissa henkilöhallinnosta projektinhallintaan. Gitlabin ylläpito itse ei sinänsä ole valtava kustannus. Jopa päinvastoin. Gitlabin käyttöönoton jälkeen meidän sisäisen työkaluvalikoiman ylläpitokustannukset putosivat murto-osaan entisestä kun pystyimme luopumaan suuresta määrästä itse rakennetuista ja ylläpidetyistä työkaluista. Olemme harkinneet maksullisten lisenssien hankkimista, mutta vielä se ei ole tullut aiheelliseksi. Kasvun myötä tosin se päivä lähenee jatkuvasti.

Ylläpidämme vastaavanlaista ympäristöä myös muutamalle asiakkaallemme ja useilla asiakkailla on pääsy meidän GitLabiin heidän projekteihin. GitLab onkin teknologiastartupille mahtava työkalu sillä se sisältää kaiken tarvittavan yhdessä paketissa. Siitä on helppo lähteä laajentumaan kun vaatimukset kasvavat. Gitlabin ylläpitoon ei välttämättä kannata itse lähteä – varsinkin koska mm. meiltä löytyy intressi pitää omat ympäristömme ajantasalla – samalla pystymme tekemään sen myös asiakkaillemme – järkevällä hinnalla.

Kustannustehokkuus ja takaisinmaksuaika Gitlabin käyttöönotolle on ollut selvä: Gitlab on vähentänyt meiltä kehittämisen työkalujen kustannuksia niin selkeästi että emme enää halua takaisin entiseen aikaan ja kymmeniin eri työkaluihin ja niiden ylläpitoon. Olemme jo aloittaneet purkutyöt, ja pala kerrallaan siirrymme tukeutumaan Gitlabiin.