Chatbotit haltuun

SoMe, teknologia ja ihmiset

Kun sosiaalista mediaa taottiin ensi kertaa, maailma näki sen viehättävänä ja pelottavana. Uhkakuvat siitä, että se veisi ihmisten välisen kommunikoinnin ja yhteydenpidon koneelliseksi, kasvottomaksi ja epäinhimilliseksi pelotti monia. Silti sinne hiipi pikkuhiljaa valtaosa Suomenkin asukkaista ja alkoi matka luvattuun sosiaalisen median maahan.

Päämäärä on nyt ja tässä. Elämme vuotta 2018 ja sosiaalinen media sekä sähköisen viestinnän määrä kasvaa vuosi vuodelta. Sosiaalinen media on saattanut jossain määrin tehdä yhteydenpidosta koneellista, ja sitä voidaan väärinkäyttää, jos halutaan tekeytyä kasvottomaksi tai tehdä yhteydenpidosta epäinhimillistä, mutta parasta sosiaalisessa mediassa kuitenkin on sen tuomat mahdollisuudet. Vihdoin meillä on palveluita, joiden kautta pystymme pitämään yhteyttä toisiimme helposti ja yhdistämään voimamme erilaisiin tarkoituksiin, jotka ovat meille tärkeitä. Sosiaalisen median voima on valtava, mutta sen mahdollisuudet on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä arvontojen ja tykkäysten avulla. Kuka edes tietää onko nuo sivut ja arvonnat laillisia tai tapahtuuko suurin osa niistä ikinä?

Siirrymme enemmän ja enemmän kannettaviin laitteisiin. Tableteista odotettiin maailman pelastajia ja joillekin ne sopivatkin, mutta nykyään vanhemmallakin väellä alkaa olla jo älypuhelimet. Koko ajan mennään enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että viestiminen helpottuu. Ihmisen tarve saada haluamansa juuri silloin kuin haluaa korostuu aina vain lisää ja älypuhelin tyydyttää tuon tarpeen.

Facebookin vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan  67 % ihmisistä on lisännyt viestintäänsä kahden vuoden takaiseen nähden. 14 ja 16 prosenttia vastaajista ilmoittivat myös käsin ja koneella kirjoitettujen kirjeiden kirjoittamisen lisääntyneen samana aikana. Facebookin mukaan tämä johtuu sosiaalisen median yhdistävästä voimasta, joka tuo ihmisiä lähemmäs toisiaan. Mutta miten hyödynnetään massiivisen sosiaalisen median voima ja pystytään tarjoamaan vuosi vuodelta vaativammalle käyttäjälle tyydyttävä ratkaisu asioiden tekemiseen?

Tähän on varmasti useitakin ratkaisuja, mutta yksi tulevaisuuden suurista asioista on chatbotit. Ne ovat vallanneet maailmaa jo usean vuoden, eikä tällä nyt tarkoiteta mitään robottien vallankumousta, vaan keskustelevaa käyttöliittymää, jossa keskustelun ja vastausvaihtoehtojen avulla ohjataan järjestelmää. Chatbottien potentiaalia ei ole kuitenkaan vielä hyödynnetty kovin tehokkaasti. Esimerkiksi Facebook Messengerin kautta olisi mahdollista saavuttaa 1,3 miljardia käyttäjää ja kasvupotentiaalia riittää, sillä jokainen Facebookin kahdesta miljardista käyttäjästä pystyy ottamaan Messengerin käyttöön muutamalla klikkauksella. Chatbotteja voidaan toteuttaa useisiin eri sosiaalisiin medioihin, mutta osalle sosiaalisen median alustoista tämä on kuitenkin helpompaa kuin toisille. Vuonna 2017 Suomessa oli kuukausittaisia Facebookin käyttäjiä n. 2,5 miljoonaa eli pyöreästi noin puolet suomalaisista.

Facebook Messenger -chatbotit

Facebook Messengerissä chatbotin tekemistä varten tarvitaan vain Facebook-sivu, joka toimii botin profiilina. Esimerkin tällaisesta sivusta löydät Palle Palautebotin Facebook-sivulta. Facebook Messenger toimii alustana, jossa botti toimii ja se voidaan löytää samalla tavalla kuin muut käyttäjät haun kautta. Käyttäjä tietää aloittavansa keskustelun botin kanssa, sillä botin kanssa keskustelunaloitusikkuna on erinäköinen kuin ihmisten kanssa keskusteltaessa. Kaverien kanssa keskustellessa päästään hyppäämään suoraan keskusteluun, mutta tuntemattomien ihmisten kanssa keskustelu pitää aloittaa ikkunasta, jossa lisätään kontakti Messengeriin painikkeesta tai vilkutetaan käyttäjälle. Botin tapauksessa ei ole tarvetta sen kontakteihin lisäämiselle tai vilkutukselle, vaan viestittely alkaa painamalla aloita-paniketta.

Kuvan botti on sääntöperusteinen chatbotti, mikä tarkoittaa, että käyttäjä ohjaa bottia joko kirjoitetuilla komennoilla tai klikkaamalla botin lähettämiä vastausvaihtoehtoja. Ennen botin käyttöönottoa käyttäjälle ilmestyy ikkuna, jossa on alareunassa aloita-painike. Kun tätä painaa, sovellus lähettää viestin ”Aloita” botille käyttäjän puolesta ja botin käyttö alkaa. Yleensä botti ensimmäisenä esittelee itsensä ja kertoo mitä sen avullaan voidaan tehdä. Tämän jälkeen käyttäjä alkaa ohjata keskustelua painikkeiden avulla. Kaikkia viestejä ei suinkaan ole esitelty kuvassa, vaan Facebook Messenger tukee useita erilaisia elementtejä joiden avulla voidaan antaa käyttäjälle vastausvaihtoehtoja ja tarjota erilaista sisältöä.

Toinen vaihtoehto bottien toteutukselle on tekoälyyn pohjautuva botti. Tekoälyyn pohjautuvien bottien toteutusten tavoitteena on, että käyttäjä pystyisi kirjoittamaan aivan kuten kirjoittaisi parhaalle ystävälleen ja botti silti ymmärtäisi käyttäjän syötteen ja tekisi sitä vastaavia toimenpiteitä. Tekoäly on yksi suurista trendeistä ohjelmistoalalla tällä hetkellä, mutta Facebook Messengerin tapauksessa käytetään yleensä melko alkeellista tekoälyä, jonka avulla pystytään tunnistamaan syötteestä avainsanoja tai fraaseja ja niiden avulla arvaamaan mitä käyttäjä yrittää sanoa.

Facebook Messengerin botin käyttötarkoituksia

Sääntöihin pohjautuvaa eli sääntöperusteista bottia voidaan käyttää esimerkiksi palautejärjestelmän toteuttamiseen. Esimerkiksi erilaisten kyselyjen ja verkkolomakkeiden korvaaminen on mahdollista botin avulla. Haut, joissa tuloksia on vähän tai voidaan helposti rajata niiden määrä pieneksi, on helppo toteuttaa botin avulla. Esimerkiksi Skyscanner on toteuttanut lentojen hakemista varten botin.

Aivan kuten sääntöihin perustuvia botteja, tekoälyyn pohjautuvia botteja pystytään hyödyntämään useisiin eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi asiakaspalvelubotti, jolta voi kysyä kysymyksiä on yksi käyttökohde, josta olisi monen yrityksen asiakaspalvelulle paljon iloa. Botille voi kirjoittaa kysymyksen ja botti voi joko kysyä tarkennusta tai kertoa suoraan vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin voidaan automatisoida asiakaspalvelijan työtä ja vapauttaa hänen kätensä niihin kyselyihin, joihin tarvitaan ihminen vastaamaan.

Näiden lisäksi botti voidaan asettaa lähettämään esimerkiksi uutiset joka aamu tai muistuttamaan vaikkapa viikottain tapahtuvista asioista. Botin kautta voidaan myös julkaista sisältöä. Facebook Messenger -alustan käyttöehdot kieltävät markkinointiviestien automaattisen lähettämisen, mutta voidaan lähettää vaikkapa kysymys, muistutus tai muita asioita, joiden avulla käyttäjä saadaan sovelluksen ääreen.

Miksi Facebook Messenger -botti?

Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, mutta Facebook Messengerin käyttäjiä on Suomessa paljon. Jos Facebook Messengerin ja Facebookin käyttäjiä on suomessa samassa suhteessa kuin muussa maailmassa, Suomessa on 1,65 miljoonaa Facebook Messengerin käyttäjää. Facebook Messenger on käyttäjällä käytössä jo muutenkin, eikä hänen tarvitse muistaa hankalia verkko-osoitteita tai latailla mobiilisovelluksia saadakseen jonkin asian tehtyä. Lisäksi sovelluksen käyttötapa on helposti lähestyttävä ja sitä on helppo käyttää juuri silloin kuin haluaa, eikä sovelluksen käyttö ole paikkaan sidottua. Nämä tekevät Facebook Messengeristä alustana loistavan.

Botin avulla voidaan ratkaista melkeinpä mikä tahansa ongelma ja botti soveltuu monien asioiden automatisointiin ja sen kehitys on tavalliseen ohjelmistokehitykseen verrattuna edullisempaa.

 

Jos kiinnostuit boteista, ota yhteyttä!