Arvot Haltuun fasilitoidusti

Meillä on aina ollut työ vahvasti arvopohjaista, ihan yrityksen perustamisesta asti. Alusta asti on ollut ajatuksena, että softaa voi tehdä myös ilman sielun kuivumista. Tämä on ollut kantavana ajatuksena koko yrityksen elinajan kasvusta huolimatta.

Kasvu on kuitenkin asettanut yritykselle uusia haasteita, kun uusille ja osin vanhoillekaan tekijöille ei suunta ja toiminnan pohja ole täysin välittynyt. Suunnan puute henkilöstön mielissä nousi esiin vuoden alussa tehdyssä henkilöstökyselyssä, jossa tutkittiin yleisesti Haltun arkea projekti- ja asiakasnäkökulmista. Tilanteen selvittyä päätettiin lähteä hakemaan yhdessä suuntaa, tietenkin koko henkilöstön voimin. Suuntaa etsiessä piti löytää arvot, eli se mihin kaikki toiminta pohjaa.

Arvotyö aloitettiin keskustelemalla yhdessä Mikon ja Ilkan kanssa. Piti löytää pohja sille, mitä ollaan tekemässä, miksi tämä yritys alun perinkään on olemassa. Sanna ja minä vietimme perustajakaksikon kanssa pitkät tovit löytääksemme homman pihvin. Näissä keskusteluissa tuli myös selväksi, että meille ei haluta niin sanottuja markkinointitoimistoarvoja vaan jotain, joka oikeasti tukee tekemistä ja auttaa päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Sovittiin, että minä fasilitoin työpajan, jossa on koko henkilöstö mukana. Tavoitteena oli saada aikaan arvopohja, johon kaikki voivat sitoutua.

Työpaja oli suoraviivainen

Työpaja koostui viidestä vaiheesta ja siinä edettiin hyväksi havaitun mallin mukaisesti, eli ensin luodaan vaihtoehtoja ja lopuksi tehdään valintoja ja kiteytetään.

Kuva 1. Työpajan perusrakenne (kuva: http://www.ideo.com/by-ideo/change-by-design)

Diverge – luo vaihtoehtoja

  1. Homma aloitettiin lyhyellä pohjustuksella, mitä ollaan tavoittelemassa ja miksi.  Mikolta ja Ilkalta saatiin pohjustukseksi sanapohjat, jotka sisälsivät heidän näkökulmastaan Haltuun kuuluvista asioita.
  2. Porukka jaettiin pienryhmiin ja kukin ryhmä sai valita haluamansa sanapohjat ideointia varten.
  3. Ryhmät tuottivat post-iteilla sanapohjille mahdollisimman paljon ideoita rajatussa ajassa. 5 – 10 min ideointia ja sitten kierrätettiin ryhmiä sanapohjalta toiselle ideointia jatkaen.

Kuva 2. Ryhmien sanapohjiin kertyi melkoisesti ideoita ja ajatuksia

Converge – kiteytys

  1. Pienryhmät koostivat sanapohjiin kerätyt laput tiiviimmiksi aiheiksi, jotka sisälsivät olennaisimmat osiot pienryhmän ideoista.
  2. Pienryhmä esitteli tiivistelmät koko porukalle ja samalla käytiin vapaamuotoista keskustelua koko porukan kesken.
  3. Keskustelun pohjalta ryhmät jatkoivat jalostamista ja lopputuloksena jokaisella ryhmällä oli tiivis viesti omasta sanapohjastaan.
  4. Viestit esitettiin koko porukalle ja voitiin yhdessä todeta: “Hei, näähän on meidän arvot!”

Työpaja pidettiin siis yksinkertaisena ja se vedettiin läpi tiukasti fasilitoiden. Aikaa siihen käytettiin vain hieman reilu kaksi tuntia. Tahti oli kiivas, mutta työpaja vedettiin läpi porukka huomioiden. Työpaja eteni positiivisessa hengessä ja lopulta yhdessä synnytettyjen arvojen äärellä tunnelma oli tyytyväinen.

Haltuimmat Arvot

Lopputuloksena työpajasta saatiin siis yhteiset arvot, joihin koko henkilöstö uskoo ja sitoutuu. Pohdimme pitkään haluammeko julkistaa arvot myös muille, mutta päädyimme pitämään ne itsellämme. Tarkoituksenahan oli kehittää arvot omaa toimintaa tukemaan eikä markkinointia varten. Työtapana fasilitointi toimi tähänkin erinomaisesti: kaikki keskittyi tiiviisti asiaan ja homma hoitui tehokkaasti ja hyvällä mielellä.

 

Jos haluat keskustella aiheesta lisää tai fasilitointi kiinnostaa niin sovitaan vaikka lounastreffit ja jutellaan lisää: +358504126110 / ville.makiranta@haltu.fi