Apache HTTP Server 2.4.48 haavoittuvuuden vaikutukset Haltun ylläpitämiin järjestelmiin

Tammikuun 31. päivä havaitsimme, että muutamissa asiakkaidemme tuotantoympäristöissä oli hyödynnetty Apache HTTP serveriin liittyvää haavoittuvuutta. Haavoittuvuus oli tyypiltään palvelunesto, eli järjestelmät oli saatettu tilaan, jossa niitä ei voitu käyttää normaalisti. Käytännössä järjestelmä palautti käyttäjälle ikävän näköisen Error 503 sivun.

Haavoittuvuuden aiheutti ympäristöissä käytössä oleva Apache HTTP Serverin versio 2.4.48, johon ei enää tarjota tukea.

Havainto tehtiin aamulla 07:04 ja kaikki tietoomme tulleet palvelunestot korjattiin tilapäisellä ratkaisulla 07:56 mennessä. Asiakkaitamme on tiedotettu haavoittuvuudesta, sen vaikutuksista sekä suositelluista korjaustoimenpiteistä.

Lisätietoa Apachen haavoittuvuudesta: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-40438